O nas

Za treści tego sklepu internetowego odpowiada:

productions associées asbl - activité 05639

Osoby upoważnione do reprezentowania: Coline Clerbois
Rue de Nivelles 105
7110 La Louvière
Belgia

E-Mail:
Telefon: 0489563224
Numer VAT UE: BE0896755397

Powyższe Odpowiedzialność właściciela sklepu odnosi się głównie do wszystkich prezentowanych w sklepie wzorów oraz do elementów użytych ewentualnie przez do jego wizualnej strony.

Techniczne zastosowanie

Niniejszy sklep internetowy jest prowadzony na platformie udostępnionej przez Spreadshirt (sprd.net AG). Spreadshirt jest odpowiedzialny za techniczną stronę działania sklepu oraz za realizację zamówienia.

Składając zamówienie w tym sklepie internetowym, zamawiający zawiera umowę wyłącznie ze sprd.net AG, a nie z wyżej wymienioną osobą prowadzącą sklep. Przy zamówieniu obowiązują wyłącznie warunki umowy zawartej z sprd.net AG.

Nazwa i adres:

sprd.net AG
Gießerstraße 27
DE 04229 Lipsk
Niemcy

Członek zarządu uprawniony do reprezentacji spółki: Dr. Julian de Grahl (Prezes Zarządu) oraz Tobias Schaugg
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Łukasz Gadowski

Numer podatkowy: DE-813871494
Rejestr Handlowy: HRB 20285, Amtsgericht Leipzig, Niemcy
E-Mail: info@spreadshirt.pl
https://www.spreadshirt.pl
Telefon: +48 22 307 40 49
Fax: +49 (0) 341 594 00 5499

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów (ODR), z którego klienci mogą skorzystać tutaj. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze prowadzonej przez organ ds. rozstrzygania sporów konsumenckich.